Polecamy

Sterydy ciężarnych kobiet i ADHD dzieci

2014-03-26

Konsekwencje zażywania sterydów (steroidów) badane i analizowane są od wielu lat. Ostatnie doniesienia dotyczą zażywania tych substancji przez kobiety ciężarne. Sterydy podawane niektórym kobietom w czasie ciąży zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się u dziecka ADHD.

 

Takie niepokojące dla przyszłych matek wnioski przedstawił zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji, a wyniki badań opublikował magazyn PLoS One.


Dlaczego kobiety ciężarne otrzymują steroidy? Sterydy są czasem podawane przyszłym matkom w przypadkach istnienia ryzyka przedwczesnego porodu.

 

 

Wcześniaki mogą mieć bowiem problemy z oddychaniem, ponieważ nie posiadają w pełni rozwiniętych płuc. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdy dziecko urodzi się przed 35 tygodniem ciąży.

 

Sterydy intensyfikują rozwój płuc u dzieci. Znacznie zmniejszają ryzyko pojawienia się u noworodków bardzo groźnego dla ich zdrowia zespołu zaburzeń oddechowych (NSRR).

 

Niemniej jednak, podawanie tak wcześnie syntetycznych hormonów rodzi wiele wątpliwości dotyczących ich długoterminowego wpływu na organizm dziecka. Jedna z takich obaw dotyczy właśnie rozwoju choroby znanej, jako ADHD.

 

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zaburzenia te charakteryzuje ich wczesne pojawienie się, na ogół w pierwszych latach życia. Inne, charakterystyczne cechy ADHD to brak wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, zdezorganizowana aktywność oraz tendencja do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia jakiejkolwiek.


W związku z niepokojącymi doniesieniami, łączącymi ADHD ze sterydami przyjmowanymi podczas ciąży, uczeni z Imperial College w Londynie i Uniwersytetu w Oulu przebadali 37 dzieci narażonych na działanie steroidów przed urodzeniem.

 

 

Dzieci obserwowano w wieku, gdy miały 8 lat, a następnie, gdy kończyły wiek 16 lat. Ich zachowanie było oceniane za pomocą różnych skal behawioralnych. Jednocześnie, zachowania badanych dzieci porównano z zachowaniami 185 dzieci w tym samym wieku i o tej samej wadze, których matkom jednak nie podawano sterydów.

 

Naukowcy odnaleźli zależność między ekspozycją na steryd a ADHD w wieku 8 lat. Jednak w wieku 16 lat związek pomiędzy sterydami w ciąży,a  występowaniem ADHD nie był już znaczący.


Znaczne ograniczenie dla eksperymentu stanowi mała wielkość próby. Badanie objęło zaledwie 37 dzieci z jednego regionu Finlandii. Dlatego też należy je potraktować jako rozpoznawcze.

 

Według specjalistów zainteresowanych kwestiami wpływu sterydów na dzieci, konieczne są dalsze doświadczenia. Może się okazać, że korzyści ze stosowania sterydów u tak małych dzieci przewyższają bowiem potencjalne zagrożenia, mogące zaistnieć w przyszłości.

 

Reprezentanci zespołu naukowców z Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji zaznaczają, że w wyniki nie powinny mieć wpływu na obecnie stosowaną z różnych przyczyn praktykę kliniczną. Do momentu przeprowadzenie szerokich badań przeglądowych sterydy powinny być nadal stosowane według wskazówek specjalistów. Dobrowolna rezygnacja z nich może nawet zagrażać życiu malucha.
 

Polecamy