Polecamy

Klapsy spowalniają rozwój wychowawczy dziecka

2014-01-24

Spora część społeczeństwa uważa klapsy za dozwoloną metodę wychowawczą. Lekkie uderzenie dziecka komuś niezorientowanemu wydaje się być bardzo niewinne. Jak każda kara cielesna, jest jednak formą przemocy.


Przemoc nigdy jednak nie jest dobra. Okazuje się bowiem, że klapsy mogą spowalniać rozwój poznawczy i zwiększać aspołeczne i przestępcze zachowania.


Klapsy wymierzone dziecku akceptuje ponad 60% Polaków, a jedna trzecia nawet mocniejszą formę, czyli lanie. Niewielka kara cielesna wydaje się według wielu osób być najlepszą formą wskazania dziecku niewłaściwego zachowania.


Niemniej nawet lekkie uderzenie jest formą przemocy. Stąd też ten rodzaj karcenia wywołuje mnóstwo skrajnych emocji. Sporo osób absolutnie neguje ten sposób wychowania. Mimo, iż klaps nie sprawia bólu jest jednak formą krzywdzenia dziecka i uderza w jego godność. Bicie zaś wynika jedynie z bezradności rodziców bądź próby chronienia autorytetu, gdy inne metody zawodzą.

Przełomowych informacji dostarcza nam nowa publikacja, napisana m.in. przez Murray Straus, emerytowanego profesora socjologii na Uniwersytecie w New Hampshire, założyciela i dyrektora Family Research Lab. Zdaniem badacza, kary cielesne opóźniają rozwój poznawczy i podwyższają ryzyko wystąpienia zachowań aspołecznych i przestępczych u dziecka.

 


Książka skupia w sobie ponad 40 lat badań. Zawiera dane z ponad 7000 amerykańskich rodzin oraz z 32 innych krajów.

Wyniki sugerują wprawdzie, że klapsy są w stanie korygować nieodpowiednie zachowanie. Niemniej okazuje się, że nie działają wcale lepiej niż inne metody wychowawcze, takie jak wyjaśnienia czy odebranie przywilejów. Ponadto skuteczność klapsów jest okupiona dużym kosztem. Przyczyniają się przede wszystkim do osłabienia więzi między dziećmi a rodzicami.


Wzrasta także prawdopodobieństwo, że dziecko będzie stosować przemoc wobec innych dzieci, a jako osoba dorosła wobec partnera. Klapsy spowalniają też rozwój umysłowy, co skutkuje słabszymi wynikami w nauce.


Na uboczne skutki klapsów wskazuje ponad 100 wykonanych od siebie niezależnie badań. W żadnym innym aspekcie wychowania dziecka badania nie dają tak spójnych rezultatów.

Polecamy