Polecamy

Chirurgia jednego dnia

2014-02-19

Chirurgia jednego dnia jest coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem leczenia na całym świecie. Nie chodzi tylko o oszczędności dla służby zdrowia, ale o komfort pacjenta i jego samopoczucie. W Polsce poradnie tego typu działają od kilku lat, nie znajdują jednak uznania wśród urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wolą, żeby matka zostawiła dzieci i spędziła trzy dni w szpitalu, żeby otrzymać świadczenie będące kilkunastominutowym badaniem. Więc niewiele osób wie, czym jest chirurgia jednego dnia i kto może z niej skorzystać.


Idea chirurgii jednego dnia pojawiła się około 10 lat temu w USA i Kanadzie. Jej zalety to nowoczesne techniki operacyjne i ulepszone narzędzia chirurgiczne. Wszystko to umożliwia zminimalizowanie czasu wykonywania zabiegu. Zmniejszają się także koszty opieki zdrowotnej. Chirurgia jednego dnia pozwala również skrócić czas oczekiwania na zabieg. Ten sposób leczenia nastawiony jest na jak największą efektywność przy minimalnej inwazyjności.


Chirurgia jednego dnia umożliwia powrót do domu tego samego dnia, w którym wykonywany jest zabieg. Pacjent jest przyjmowany i wypisywany maksymalnie w ciągu 24 godzin. Poradnie tego typu skracają więc okres hospitalizacji do minimum. Wiele osób jest natomiast bardzo niechętnych przebywaniu przez dłuższy okres w szpitalu. Krótki czas oczekiwania i szybki zabieg redukują ryzyko stresu. Chirurgia jednego dnia pozwala także zmniejszyć ilość przepisanych pacjentom leków, które przecież bardzo często mają jakieś skutki uboczne.


Zabieg chirurgii jednego dnia wymaga konsultacji specjalistów i szeregu badań diagnostycznych. Należy wykluczyć niebezpieczeństwo powikłań. Z chirurgii jednego dnia mogą korzystać przede wszystkim zdrowe osoby, wymagające drobnych zabiegów chirurgicznych. Wykonuje się między innymi operacje przepuklin, żylaków, usuwanie zmian skórnych, usuwanie migdałków czy niektóre operacje oczu.


W ramach chirurgii jednego dnia nie można wykonać poważniejszych operacji, jak np. przeszczepy serca. Osoby z bardziej złożonymi problemami medycznymi mogą nie kwalifikować się do zabiegów. Przeciwwskazania stanowią choroby układu krążenia, zakaźne, psychiczne, cukrzyca, padaczka oraz podeszły wiek. Niemniej każdy pacjent oceniany jest indywidualnie.

Polecamy