Polecamy

Alkohol w ciąży

2014-02-14

Jak to jest z alkoholem? Z jednej strony legalny, szeroko dostępny produkt, z drugiej – substancja niesamowicie szkodliwa. W wyniku tak sprzecznych informacji wiele kobiet zastanawia się całkiem słusznie, czy w czasie ciąży dopuszczalne jest spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu.


Niektóre badania sugerują, że niewielka ilość nie jest w stanie zaszkodzić dziecku. Inne wskazują na bezwzględną szkodliwość dla płodu nawet małych dawek tego niebezpiecznego trunku.


Ostatnie doniesienia naukowe są jednak bardzo alarmujące. Picie alkoholu przez kobietę w ciąży może bowiem skutkować u dzieci problemami z kształtowaniem się umiejętności społecznych podczas etapu dorastania.


Niepokojące doniesienia pochodzą z raportów opublikowanych przez University of California. Tamtejsi badacze sugerują w swoich opracowaniach, że dzieci z potwierdzoną prenatalną ekspozycją na alkohol (PAE) są poważnie narażone na wystąpienie poważnych problemów w zakresie umiejętności poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i społecznych.


Wyniki o alarmującej treści uzyskano na podstawie analizy zachowań 125 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Aż u 97 z nich wystąpiły objawy alkoholowego zespołu płodowego. Dzieci poddano ocenie pod względem zachowań emocjonalnych, społecznych i adaptacyjnych.

 


Przebadane w University of California dzieci z potwierdzoną prenatalną ekspozycją PAE miały znacznie gorsze wyniki w porównaniu z dziećmi abstynentek. Dzieci z potwierdzoną prenatalną ekspozycją miały spore trudności z wyciąganiem odpowiednich wniosków z przeszłych doświadczeń, jak również problemy z organizacją i planowaniem.


Dzieci z PAE wypadły też znacznie gorzej pod względem takich, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, jak umiejętności koncentracji, umiejętności adaptacyjnych, pamięci wzrokowej, czy abstrakcyjnego myślenia. Badacze zdiagnozowali również u nich zaburzenia z funkcjonowaniem behawioralnym, emocjonalnym i poznaniem społecznym, czyli rozumieniem motywów postępowania innych ludzi.


Okazało się również, że dzieci z PAE znacznie częściej przypisują wrogie intencje prowokacyjnym zachowaniom swoich rówieśników. Zachowania, które inne dzieci odbierały, jako grupową zabawę, dzieci z z potwierdzoną prenatalną ekspozycją traktowały, jako przejaw agresji. Dotyczyło to chociażby przepychanek pomiędzy dziećmi. Przejawy agresji dzieci z PAE widzą również w sytuacjach niezwiązanych z fizyczną prowokacją, takich, jak chociażby odmówieniem wspólnej zabawy.


Problemów jest jednak jeszcze więcej. Dzieci z prenatalną ekspozycją na alkohol są bowiem zdecydowanie częściej nadpobudliwe oraz bardziej skłonne do impulsywnych, często destrukcyjnych zachowań. Jest także prawdopodobne występowanie u nich depresyjnych stanów.


Alkohol stanowi więc poważne zagrożenie na wielu przestrzeniach życia, a jednocześnie jest newralgicznie związany z naszą kulturą. Zachęcam mamy do samodzielnej edukacji i zdobywanie informacji na temat alkoholu. Bardzo dobrym źródłem są informacje
na stronie internetowej PijMniej.pl, dedykowane osobom pragnącym świadomie redukować spożywanie alkoholu oraz poszukującym pomocy profesjonalistów dla siebie i najbliższych.

Polecamy